top of page

Friday 25th  

"The Grand Opening"

Dagen vil byde på fire timers underholdning, sprængfyldt med energi fyldte forestillinger for alle aldre.


 Waiting for you are 4 hours of performances, sprouting with energy and surprises. 

 


open 16:00 - 21:00  åben 16:00 - 21:00

Saturday 26th

"The day of Experiments"
Denne dag vil have mange ansigter. Programmet vil føre publikummet gennem et univers af forestillinger inspireret af moderne dans, performance art men mest af alt generel nysgerrighed.

This day will have many faces. It will take its audience through a universe of performances inspired by modern dance, performance art, but most of all curiosity.

open 14:00 - 20:00  åben 14:00 - 20:00

Sunday 27th 
"Udflugts dagen"
"Field Trip day"

Denne dag vil være den perfekte søndags tur for hele familien, læn dig tilbage se en forestilling og prøv måske noget cirkus selv?

 This day will be a day for the whole family, to sit back and relax, watch a show and maybe try out some circus yourself!

open 12:00 - 18:00 åben 12:00 - 18:00

Up page

Artists  information

Kaaos Kaamos

 

 Babel, Glöm*  - En rejse fyldt af grin og humor, fuld skruer og saltoer i tynde luftlag, beatbox, poesi og håndstande med alt og alle. Akrobatik i alle retninger, mindst en hård lussing, kriser, styrt, kaffe, kage, tårer, kærlighed og en yderst effektiv måde bruge magnesium på. Vi tror på at kunst kan være en motorvej ind i folks følelser og en gnist til forandring.

Babel Glöm * - a journey filled with laughter and humor, twists and backflips high up in the air, beatbox, poetry, handstands on everything and everyone, acrobatics in all directions, at least one hard slap, crisis, crashes, coffee, cake, tears, love and a very effective way to apply magnesium. We believe art to be a highway into people's feelings and a catalyst for change!

Kaaos Kaamos er et europæisk cirkus kompagni som har base I Sverige og har specialiseret sig I partner akrobatik og banquine. De er et spraglet hold fra henholdsvis Sverige, Finland, Tyskland, Chile og New Caledonia, sammen er de i slutfasen på opbygningen af deres forestilling som er instrueret af en Fransk direktør. Deres forskellighed er det som giver dem styrke. De har besluttet sig for at holde det simpelt, at samles om egenskaber som ærlighed, at dele og tolerere. De bestræber sig på at tage beslutninger gennem dialog og respekt, uden masker og hvis lejligheden giver sig, om et godt ''gesund'' måltid.

Kaaos Kaamos is a european company based in Sweden, specialized in hand to hand and banquine. A crew of six circus artists from Sweden, Finland, Germany, Chile and New-Caledonia, in the process of creating a first show, with a french director.Their differences is an incredible richness. They decided to make it simple, to gather on values like honesty, sharing and tolerance. They try to take decisions through dialogue and respect, without any masks, and if possible around a good and " gesund " meal.

Kaaos Kaamos - Babel, Glöm*

 (SE/FI/DE/CL/NC) - Fredag/Friday

varighed/duration: 45 min

anbefalet publikums alder/audience: 
alle / all 

*Glemme
*Forget

chimera

Chimera - KofferRaum (DE)
Fredag / Friday

varighed/duration: 30 min

anbefalet publikums alder/audience: 5+

I ''KofferRaum'' vil to karakter tomle deres vej gennem forskellige kulturelle områder. De for deres publikum til at dykke ned i den rejsendes minder, og giver indblik i en smuk subjektiv opfattelse af en rejse. På vejen afslører de indtryk af livet på ''landevejen'' og viser vejen mod nødudgangene.

In “KofferRaum” two performers hike their way through different cultural areas. They invite the audience to dive into a traveler's memories, allowing an insight into the beautiful subjective perception of a journey. Along the way they disclose impressions of a life on the road and show you how to get to the security exits.

''CHIMERA'' er et samarbejde mellem to kunstnere Anni Küpper (Jonglør) og Annika Demmer (illustrationer). Ved at kombinere nutidig jonglering og projekterede illustrationer skaber ''CHIMERA'' et fantastisk univers med en bevægelig kulisse. Jonglering og illustrationer vil være vejvisere gennem en historie fortalt uden ord.

"CHIMERA" is the collaboration of the two artists Anni Küpper (juggling) and Annika Demmer (illustration). By combining contemporary juggling with projected illustrations “CHIMERA” creates a fabulous universe with a moving scenography. Juggling and illustrations guide through the story in a nonverbal, sensually perceptible manner.

 

www.3kunststuecke.de

compagnie ofni

Compagnie OfNi - Légére Dispersion (FR)

Fredag / Friday

varighed/duration: 30 min

anbefalet publikums alder/audience: alle/all

“Légère dispersion” bliver opført af en excentrisk og overraskende trapez duo bestående af den nervøse og klodsede men også heldige ''Prudence'' og den altid dagdrømmene ''Minerve''. Med risiko værende et nøgleord i deres forestilling vil karaktererne gang på gang befinde sig i dumdristige og farlige situationer. De vil bestige trapezen uden hænder, prøve at balancere den på hovedet og gribe til pisken for at slå objekter ud af hinandens

hænder. Disse to klovnagtige karakterer vil tilbageholde deres frygt for at vise jer

det bedste af dem selv!

“Légère dispersion” is performed by an eccentric and surprising trapeze duo, consisting of the nervous and clumsy, but also lucky "Prudence" and daydreaming "Minerve". Risk being a key element of the show, the characters put themselves into dangerous and foolish situations. They move on the trapeze without hands, try to balance on the trapeze on their head or even use a whip to aim at objects they hold in the air. These two clownish characters contain their fears to show you the best of them!

Laure og Mélusine opdagede trapezens absurditet og dens balancerende hoved vandringer. Og derfor har de i dag hænder af sandpapir og nakker af træ. Deres fælles passion for statisk trapez og Washington trapez drev Mélusine til ''régional des arts du cirque'' i Chambéry og senere til ''Fontys Academy for Circus and Performance Art'' hvor hun få år senere mødte Laure som kom direkte fra "Centre régional des arts du cirque" i Lomme.

Laure and Mélusine discovered the absurdity of the trapeze world and its balancing hikers and wandering head walkers. Therefore they have rough hands and wooden necks.

Their passion for fixed and Washington trapeze drove Mélusine to the Centre régional des arts du cirque in Chambéry and then to Fontys Academy for Circus and Performance Arts (ACaPA). A few years later Laure joined the Centre régional des arts du cirque in Lomme and then as well ACaPA.

forest show

Skov Vandring/Forest Stroll (FR/DE/PL/GB)

Fredag, Lørdag, Søndag / Friday, Saturday, Sunday

varighed/duration: 80 min

anbefalet publikums alder/audience: alle/all

 

Soldalen er placeret midt i nord Bornholms smukke natur. Denne forestilling vil forvandle hele skoven til en potentiel cirkus scene. Det specielle ved denne forestilling er at publikum vil bevæge sig fra sted til sted gennem skoven og på deres vej blive serveret brudstykker af forskellige forestillinger. ''Promenade'' forestillingen vil både give en fantastisk oplevelse af den rå nordBornholmske natur og en genopfundet måde at se cirkus på, alt igennem en fortryllende vandring.

“Soldalen” is placed right in the middle of north Bornholm’s beautiful nature. For this show the whole forest will turn into a circus stage. Different to the circus that usually travels from place to place, it will now be the audience moving from performance to performance to discover both the circus and the woods from a new angle on an enchanted journey.

 

6 Artister fra 4 forskellige land vil genopfinde deres soloer udelukkende for dette event. På denne vandring gennem skoven vil man kunne opleve partner akrobatik udført med en stor kniv, et slangemenneske som kryber gennem buskene, jonglering med diverse objekter, luftakrobater i tre kronerne og meget mere.

6 performers from 4 different countries will reinvent their Solos especially for this event. On a magical walk through the forest you will see a hand-to-hand couple handling a big knife, a contortionist creeping through the bushes, juggling with different objects, acrobatics high up in the trees and much more.

darragh

Darragh McLoughlin - Divided Together (IR)

Lørdag / Saturday

varighed/duration: 30 min

anbefalet publikums alde/ audience: 12+

Hvor mange forskellige erfaringer kan et publikum have igennem den samme forestilling?

Maksimum 30 tilskuerpladser. Det er nødvendigt at hver publikummer medbringer et apparat som kan afspille musikfiler (telefon, mp3, osv.) og hovedtelefoner. Kom venligst 20 minutter før start, for at være sikker på at vi har tid nok.

How many different experiences can the audience have while watching the same piece?

Limited to 30 places. It is necessary for each audience member to bring a device than can play a music file (phone, mp3 player etc.), and a set of headphones. Please arrive around 20 minutes before the starting time to ensure we have time to set everybody up.

Darragh McLoughlin er en bevægelses/objekt udforsker, som kreerer og udfører sine egne forestillinger. Han fremstiller sine forestillinger fra publikumets perspektiv for at komposere deres oplevelser. Han har færdiggjort sin uddannelse i cirkus og performance art, men er også inspirerer af teater, film, dramaturgi og livet generelt.

Darragh McLoughlin is a movement/object explorer who creates and performs in his own pieces. He creates from an audience’s perspective with the aim to compose their experience. He has an education in circus and performance art but actively takes influence from theatre, cinema, dramaturgy and life in general.

KAMELOSO

 

Hvad sker der når vi mennesker er tvunget til at være del af et fællesskab som vi ikke kan vælge? Forestil dig selv låst inde i et rum med seks fremmede, en bunke blanke papirer, alle med en chance for at genopfinde dem selv og bestemme hvad for en person de vil være overfor hinanden. ''Peeks and Glimpses'' vil give dig det ultimative sociale eksperiment!

What happens when we are forced to be part of a collective that we don’t get to choose? Imagine yourself, locked in a room with six strangers, a bunch of blank sheets, all with a chance to re-invent themselves, and choose what kind of person they want to be to each other. “Peeks and Glimpses” wants to bring you the ultimate social experiment!

Kameloso -Peeks and Glimpses 

(FR/DE/DK/SE) - Lørdag / Saturday

varighed/duration: 45 min

anbefalet publikums alder/audience: 6+

 

Kameloso er et nyt cirkus kompagni som består af seks unge artister og en maneger. De beslutttede sig for at arbejde sammen fordi de deler den samme vision, at integrere cirkus i en sammenhæng hvor det bliver noget andet, en mening, en nødvendighed. Deres cirkusdiscipliner er Kinesisk pæl, slap line, vertikal reb, statisk trapez og stram line.

Kameloso is an emerging circus company, composed of six young artists and one

manager. They decided to work together because they share the same artistic vision of integrating circus skills into a context in which they become something else, a purpose, a necessity. Their circus disciplines are: chinese pole, slackrope, vertical rope, static trapeze and tight wire.

zinnia

Zinnia Oberski - Dreams of the small Gods (GB)

Lørdag / Saturday

Varighed/duration: 30 min

anbefalet publikums alder/audience: 8+

Inspireret af hedenske ritualer og gammel mytologi, “Dreams of the small Gods” er en hyldest af kærlighed til jorden, og til det liv som jorden vedligeholder. En kvindelig solo artist vil med brug af cirkus, teater og improvisation skabe et hallucinerende visuelt fantasi univers.

“Dreams of the small Gods” Inspired by pagan rituals and ancient mythology, 'Dreams of the Small Gods' is a tribute of love for the Earth, and for the life that the Earth sustains. It is a one-woman solo performance which uses circus, theatre and improvisation to create a hallucinogenic visual fantasy.

Zinnia Oberski er en cirkus artist fra Edinburgh, Scotland. Når hun ikke laver trapez eller movement improvisation praktiserer hun Tai Chi, skyder med pil og bue imod døde træer, maler og går ture i skoven. Hendes læsning om mytologi og folke historier har inspireret hende til at lave “Dreams of the small Gods”. Hun vil gerne videregive stemningen og arketyperne fra hendes læsning igennem cirkus.

Zinnia Oberski is a circus artist from Edinburgh, Scotland. When not training trapeze or doing movement improvisation she practices tai chi, shoots arrows at lumps of dead wood, makes illustrations and walks in the forest. Reading about mythology and folk tales inspired her to make 'Dreams of the Small Gods'. She wants to communicate the mood and archetypes from those stories through circus.

YEKNöM

YEKNöM - Cadenza (BE/SE)
Lørdag / Saturday

Varighed/duration: 30 min

anbefalet publikums alder/audience: alle / all

Axel Guérin & Winston Reynolds startede deres akrobatiske karriere på Circomedia - Bristol. Derefter fortsatte de deres uddannelse på ACaPA - Tilburg, hvor de specialiserede sig i akro-dans og par-akro de færdiggjorde deres uddannelse 2016. Duoen har optrådt i forskellige lande i adskillige år.

Axel Guérin & Winston Reynolds began as acrobats in Circomedia - Bristol.

After that, they continued their

studies in ACAPA - Tilburg, where they specialized in Acro-dance and acro-partnering, they graduated in 2016. The duet has been performing in different countries and with various companies for several years.

I musik er en kadence en musikalsk improvisation af en solist, der almindeligvis omtales i slutningen af den første bevægelse af en instrumental koncert. Den kadence er solistens mulighed for at vise sin virtuositet på instrumentet. “Yeknöm” presenter en hyldest til “the Callander prince”, af Rimsky-Korsakov. Artisterne vil tage form som to prinser, og give en demonstration for deres egen og publikums fornøjelse.

In music, a cadenza is an improvised or written-out ornamental passage played or sung by a soloist or several soloists, usually in a "free" rhythmic style, and often allowing for virtuosic display. “Yeknöm” presents a tribute to the Callander prince, by Rimsky-Korsakov. The artists will take the form of two princes giving a demonstration for their own and the audience's pleasure.

louise andelisa

Luisa and Elysia - Bill and Fred (CH/IR)

Lørdag / Saturday

varighed/duration: 30 min

anbefalet publikums alder/audience: 7+

''Vi laver kunst. Vi vil underholde. Vi anerkender problemstillingerne fra livet. Vi har fundet en måde at takle dem med humor. Vi er Bill og Fred, ironisk fortæller vi historier fra vores liv, for alle til at grine, men efterlader dem med en følelse af oprigtighed.

“We make art. We want to entertain. We acknowledge the difficulties of life. We found a way to take them with humor. We are Bill and Fred, ironically telling stories of our experiences in life, making everybody laugh, but leaving them with a feeling of sincerity.”

Luisa og Elysia er begge færdiguddannet på ''Fontys dance academy'' i Tilburg, Holland. Forestillingen er en mosaik af tidligere kreationer af duoen ''Bill and Fred''. Forestillingen er en hyldest til deres fælles identitet og viser deres individuelle karakterer. Følg med Bill og Fred ind i deres eget lille finurlige univers.

Luisa and Elysia both graduated from Fontys dance academy in Tilburg, Netherlands.The piece is a medley of previous creations from the Duo Bill and Fred. It is a homage to their identity as one and shows off their individual characters, as Bill and Fred enter into their own little funny world.

manon

Manon Siv Duquesnay - Får (DK/FR)

Lørdag / Saturday

Varighed/duration: 13 min

anbefalet publikums alder/audience: alle/all

Manon Siv Duquesnay er en fransk dansk danser, koreograf og lærer. Hendes liv og arbejde er stærkt præget af hendes internationale sti. Hun sluttede i 2015 med en BA i Dance Performance fra DOCH i Stockholm, hvilket omfattede en udveksling til Barcelona i Institut del Teatre. Manon bor og arbejder rundt i Europa og Sydamerika for at dele dansen på flest mulige måder.

Manon Siv Duquesnay is a French Danish dancer, choreographer and teacher. Her life and work is strongly characterized by her international path. She graduated in 2015 with a BA in Dance Performance from DOCH in Stockholm, which included an exchange to Barcelona at the Institut del Teatre. Manon lives & works around Europe and South America to share dancing in most possible ways.

FÅR stiller spørgsmålstegn ved vores fordomme om det sorte får og vender sig mod denne idé ved at foreslå muligheden for at være et rosa får, eller enhver anden farve man kunne foretrække. Den ser det sorte får som en del vi alle har indeni os. Dybt inde er der et ønske om at skille sig ud, at være anderledes, at være os. Hvilken farve er dit sorte får?

 

FÅR questions our preconceptions about the black sheep and turns around this idea, proposing the possibility of being a rosa sheep, or any other color that one might prefer. It sees the black sheep as a part that we all have within us. Deep within there is this desire to stand out, to be different, to be us. What color is your black sheep?’

tractor circus

The Tractor Circus Project (S,NO,IL)

Søndag / Sunday

varighed/duration: 30 min

anbefalet publikums alder/audience: alle/all

I traktorcirkus møder maskinen mennesket og alle regler er brudt. Med linjer spændt op mellem landbrugsmaskiner skabes et svævende scenerum, hvor samarbejdet mellem mennesker og enorme maskiner vendes på hovedet. I bogstaveligste forstand! På denne måde indfanges poesi og den skarpe skønhed af ærlighed og vanvid udfolder sig i et snoet univers.

In Tractor circus all of gravity’s rules are broken. The way you are used to seeing both people and huge machinery move are now turned upside-down and inside-out. Literally! Accompanied by music that captures the beauty of honesty and craziness the twisted universe unfolds. It’s a show in between madness and self-esteem.

©Troels Rosenkrantz Andersen

Vi er Traktor Cirkus! Et projekt med tre cirkusartister som udforsker forskellige cirkusdiscipliner, en musikant med et hjerte af punk og en stærk forbindelse til svensk folkemusik og en multitalenteret fotograf med en store trang til at stikke af med cirkuset. Sammen er de på et eventyr for et udforske store maskiner og rejse verden rundt i deres biler.

We are Tractor Circus! A project with three circus artists exploring various circus disciplines, one musician with the heart of punk but with a strong connection to the Swedish folksong tradition and one photographer with a multi talent and a drive to run away with the circus. Together they are on an adventure to explore big machinery and to travel the world in their vans.

ANNI

Anni - Tales of mere existence (DE)

Søndag / Sunday

varighed/duration: 30 min

anbefalet publikums alder/audience: 6+

''Tales of mere existence” er en sammenfatning af små glimt ind i livet af en finurlig karakter. Denne dame introducerer hendes egen måde at holde styr på hendes liv: For at flygte fra virkeligheden opbygger hun restriktioner som hun udfordrer sig selv med. For hende er det er en leg – og på samme tid et paradox: at opnå frihed med restriktioner? I sammenspil med hendes publikum finder hun sin rene lyksalighed.

''Tales of mere existence” er historier om hemmeligt begær, om absurde hverdags problemer, om den aldrig sluttende søgen efter en mening med livet og selvfølgelig om den rene fornøjelse bag det hele

Tales of mere existence” is a collection of short insights into the life of a quirky character. This lady introduces her own strategy to cope with life: to escape reality she invents restrictions and imposes them on herself. It is a game – and at the same time a paradox: gaining freedom in limitation? Playing together with her audience she first finds pure bliss in this game. ''Tales of mere existence” are stories about secret desires, about absurd every day life struggles, about the never-ending quest for sense and - of course - about the pure joy behind all of it.

Anni er Professionel jonglør og performer. Hendes forestillinger har inspireret et internationalt publikum i bla. Japan, Singapore, Israel og Gabun. Anni startede med at jonglere da hun var 14 og i 2013 fik hun sin Bachelor i cirkus og performance art i Holland hvor hun udviklede en banebrydende jonglerings stil.

Anni is a professional juggler and performer. Her acts inspired international audiences around Europe as well as Japan, Singapore, Israel and Gabun.

Anni started juggling at the age of 14. At the Academy for Circus and Performance Art (NL), where she received her Bachelor in 2013, she developed a striking juggling style.

aslak

Aslak Gärtner - ShoeFood (DK)

Søndag / Sunday

varighed/duration: 30 min

anbefalet publikums alder/audience: alle/all

Aslak startede med at optræde da han var 11 i 2016 modtog han sit bachelor diplom i cirkus og performance art, hans specialer er Kinesisk pæl, pisk, historiefortælling og snart et kursus i pyrotechnik. Før han han tog til Tilburg, Holland, for at tage sin uddannelse gik han tre år på cirkus skolen i København, AFUK.

Aslak started performing with street theatre at the age of 11. In 2016 he received his bachelor diploma, his specialization is Chinese Pole, bull whipping and story telling, and soon to come, a minor education in pyrotechnics. Before going to the university in Tilburg he spent three years at the Danish Circus school AFUK.

Lad en rejsende og hans trofaste følgesvend tage dig med på i en fortælling hvor alt kan ske. Sammen har de været igennem tykt og tyndt og er nu klar til at tage deres publikum med ind i deres lille univers formet af drømme og venskab. Tag med dem gennem et show fuld af humor og tragedie i en emotionel forestilling som kombinerer Kinesisk pæl og ukonventionel dyre tæmning.

Let a traveler and his loyal companion take you on a journey where anything can happen. Together they have travelled the world and are ready to take you into their little universe of dreams and friendships.

Join them for a show full of humor, tragedy and emotional roller-coaster rides.

A performance that combines Chinese pole and unconventional animal taming.

melanie

Melanie Hagedorn - Hang Loose (DE)

Søndag / Sunday

varighed/duration: 30 min

anbefalet publikums alder/audience: alle/all

I hendes stykke ''Hang loose – en dag på slap line'' Melanie tager sin titel meget bogstaveligt og præsenterer derfor en hel dags routine fra morgen til aften imens hun konstant må holde balancen, altid i bevægelse på hende slappe line.

Melanie viser hvad der sker når dagligdags rutiner pludselig bliver umulige og kampen for at holde balancen slår hverdagen af sporet. Med forrykte ideer gør hun sit publikummet mundlamme, får dem til at smile - for at til sidst at stille spørgsmålstegn ved det hele.

In her piece “hang loose – a day on the rope” Melanie takes this expression literally – and presents a whole daily routine from morning to evening as a constant balancing act, always in movement on her slack rope.

Melanie shows what happens when ordinary things suddenly become impossible, when the struggle to find balance unhinges everyday life. With ludicrous ideas she astounds her audience, makes them smile – to finally put everything into question!

Melanie færdig gjorde, i 2013, sin uddannelse på ACaPA i Tilburg, Holland. Siden da har hun spillet sin solo ''Hang Loose'' på gade teater festivaler og events i Europa og Palæstina. Hendes gala forestilling har hun bla. spillet i GOP Varieté i Tyskland. Udover cirkus laver hun også musik og illustrationer. Du kan være sikker på at hendes hoved altid er i gang med et eller andet, om det er nye koncepter til forestillinger eller små konstruktioner som kunne gøre livet lettere.

Melanie graduated in 2013 at ACaPa in Tilburg. Since then she performed “Hang Loose” on street-theatre festivals and events in Europe and Palestine. Her Gala act “Seiltanz” was showcased amongst others in GOP Varieté-Theater, Germany. Except for circus she is also doing music and illustrating. You can be sure that her head is always busy, figuring out artistic ideas or inventing small constructions in her home to make everyday life easier.

Mathias and philippe

Mathias and Philip - Incarneret Klodsmajor (DK)

Søndag / Sunday

varighed/duration: 30 min

anbefalet publikums alder/audience: alle/all

“Vi vil for himmelen til at falde ned og havene til at rejse sig”. I denne forestelling vil to usandsynlige karaktere mødes. Den énne er Philip, en frisk, ung jonglør og akrobat, som elsker at være på en scene og få folk til at grine. Den anden er Mathias, som i Philip endeligt har fundet en som ikke syntes at han er for tung til at blive løftet. Jonglering møder akrobatik og presentere dig for en charisma fyldt delikatesse. Tag hele din familie med for det bliver sjovt for alle, kom og få et godt grin.

“We will make the sky fall down and the seas rise!” In this show two unlikely characters meet. There is Philip, a fresh and young juggler and acrobat that loves to be on stage, to make the people smile. And there is Mathias, that in Philip finally found somebody to work with, that didn’t think he was too heavy to fly. Juggling meets acrobatics and presents to you a charisma infused delicatesse. Bring your whole family, it will be fun for all ages, and get a good laugh.

Mathias og Philip mødtes i Aarhus, hvor de begge started med cirkus. Mathias tog til Codarts, Rotterdam, Holland for sin uddannelse og er nu tilbage i Aarhus. Sammen har de åbnet et trainings sted med navn BLOCK som ligger i Gellerup. Idéen bag BLOCK er at skabe et udendørs træningssted samt en scene hvor alle kan komme og prøve forskellige scene kunstarter.

Mathias and Philip met in Aarhus, where they both started to do circus. Mathias left to continue his circus education at Codarts, Rotterdam, Netherlands. Now he is back in Aarhus and together they opened their own training space called “BLOCK”.  It is a place for cultural exchange through outdoor workout where everyone is welcome to try out or teach all different kinds of performing arts.

bottom of page